Chắn là một trong những trò chơi đánh bài xuất hiện từ rất lâu đời trong văn hóa sinh hoạt của người dân đồng bằng...